خدمات الکترونیک
ثبــت پیشنهاد

ویرایش پیشنهاد
شهروند محترم قبل از ثبت پیشنهاد خود لطفا مطالب بند الف و ب را به دقت مطالعه فرمایید.
Untitled Page
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیک  
تلفن همراه  
تاریخ تولد
کمیته
عنوان  
شرح پیشنهاد
ملاحظات
            
eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.