خدمات الکترونیک
ثبــت پیشنهاد

ویرایش پیشنهاد
شهروند محترم قبل از ثبت پیشنهاد خود لطفا مطالب بند الف و ب را به دقت مطالعه فرمایید.
Untitled Page
  کد پگیری
تاریخ ثبت
وضعیت پیشنهاد
نام
نام خانوادگی
  پست الکترونیک
تلفن همراه
تاریخ تولد
کمیته
  عنوان
شرح پیشنهاد
ملاحظات
 
 
eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.