خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 8671798 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
تامين و بكارگيري تريلي كفي دار جهت پروژه هاي سازمان عمران
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
جهت مشاهده اسناد مزايده  اينجا  را كليك نماييد
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
سازمان عمران شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/04/26 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/04/26