خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 00/4141 مرحله نوبت درج آگهی اول
موضوع
تهيه تجهيزات صوتي تالار هنر اصفهان
مناقصه گذار
شهرداري اصفهان
شرح مناقصه

آگهي مناقصه

 

 شهرداري اصفهان در نظر دارد در خصوص تهيه تجهيزات صوتي تالار هنر اصفهان واقع در منطقه 10 شهرداري از طريق مناقصه اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاريخ نشر آگهي همه روزه در تمام ساعات از طريق سايت //etender.isfahan.ir http: يا مراجعه به سامانه مناقصه و مزايده هاي الكترونيك در سايت http://Isfahan.ir نسبت به كسب اطلاعات و خريد و تهيه اسناد مناقصه اقدام نمايند. آخرين مهلت تهيه اسناد و ارسال پيشنهاد قيمت تا ساعت 14روز شنبه مورخ 2/5/1400 مي باشد.

 

شرايط مناقصه :

1‏‏‏‏- فروش اسناد و دريافت پيشنهاد الزاماً از طريق سامانه فوق صورت گرفته و از دريافت پاكت پيشنهادها بصورت دستي خودداري ميگردد.

2‏- ارائه سپرده شركت در مناقصه بصورت واريز نقدي به حساب سپرده شهرداري يا ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماه.

3‏‏‏‏- در صورتيكه نفرات اول و دوم شركت كننده از انجام معامله خودداري نمايند سپرده شركت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4‏‏‏‏- شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

5‏‏‏‏- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه موجود مي­باشد. ‏‏‏‏/

 

8680269

                                                                                                               قدرت اله نوروزي

                                                                                                                         شهردار اصفهان
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
‏http://etender.isfahan.ir
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1400/05/02 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1400/05/02