درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
آمارنامه شهر اصفهان

     تعاریف و مفاهیم

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی: معیار سنجش تغییرات متوسط قیمت تعداد معینی از کالاها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به  سال پایه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نامیده می شود. شاخصی که بدین گونه به دست می‌آید، صرفاً تغییراتی را که در اثر تغییر قیمت در هزینه‌ی زندگی پدید می‌آید، می­سنجد.

ضریب اهمیت: سهمی که هر کالا یا خدمت در مجموع هزینه‌ی خانوار در یک مقطع زمانی مشخص، دارا است، ضریب اهمیت نامیده می‌شود. این ضریب، مهمترین ضابطه‌ی انتخاب کالاها و خدمات برای شاخص‌های مختلف است.

طبقه‌بندی در گروه‌های کالاها و خدمات: طبقه‌بندی کالاها و خدمات شاخص‌های قیمت، براساس ماهیت آنها و طبقه‌بندی‌های بین‌المللی و نیاز‌های ملی انجام گرفته است، ولی مبنای کلی، همان طبقه‌بندی پیشنهادی سازمان ملل (S.N.A برای خرده‌فروشی و S.I.T.C برای عمده‌فروشی) می‌باشد که بنا به ملاحظات اقتصاد ایران، تغییراتی در آن داده شده است.

در این طبقه‌بندی‌ها، کالاها و خدمات به چند گروه بزرگ تقسیم می‌شوند که هر یک از آنها چندین زیر گروه دارند، گروه‌های بزرگ را، گروه‌های اصلی و زیر گروه‌های آنها را گروه‌های فرعی کالاها و خدمات می‌نامند.

سال پایه: سال پایه سال معین و ثابتی است که درصد تغییرات شاخص نسبت به آن سنجیده می‌شود و شاخص آن برابر 100 است و غالباً  ضرایب اهمیت مربوط به آن سال، در تهیه شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 
شاخص های قیمت
تعداد بازدیدکنندگان امروز 19 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 712071 تعداد کاربران بر خط 17 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال