خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 1343    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 1
1399/05/22 1399/06/13 واگذاري مديريت و مسئوليت حفظ، حراست، نگهداري و حفاظت از فضاي سبز ، عرصه، اعــــيان، سطوح سخت مستحدثات محدوده پيمان و تامين نهاده هاي مورد نيازپاركهاو فضاي سبز معاونت خدمات شهري شهرداري اصفهان 1399/06/15
1399/05/21 1399/05/23 سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد روان كننده بر پايه پلي كربو كسيلات مورد نياز خود را بصورت غيرنقدي از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/05/23
1399/05/21 1399/05/23 سازمان عمران شهرداري اصفهان درنظر دارد سيمان مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/05/23
1399/05/21 1399/05/23 سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد عمليات آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي پل روي كانال و ديوارهاي حائل در مسير رينگ حفاظتي از كيلومتر 000+4 تا 000+7 در محدوده (قهجاورستان)مناطق 15 و10 شهرداري اصفهان را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. سازمان عمران شهرداري اصفهان 1399/05/23
1399/05/20 1399/06/06 آگهي مناقصه سيستم هوشمند سازي كنتورهاي ميدان مركزي سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري 1399/06/06
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>