خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 37    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFI-99-023 آگهي تمديد فراخوان شناسايي پيمانكار سيستم نگهداري و تعميرات ساختمان‌هاي شهرداري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/02/01 1399/02/31 تمديد شد
RFI-98-022 آگهي فراخوان تأمين سامانه تحت وب نظارت بر قراردادهاي مديريت بهينه‌سازي، نگهداري و تعميرات و سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/12/12 1398/12/22
RFI-98-021 آگهي فراخوان تأمين سامانه اپ شهروندي شهرداري اصفهان سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/12/12 1398/12/22
RFI-98-019 آگهي فراخوان عمومي شناسايي پيمانكار سيستم نگهداري و تعميرات ساختمان‌هاي شهرداري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/11/23 1398/12/08
RFP-98-015 آگهي تمديد فراخوان ارزيابي فني و مالي مشاوران تأمين سامانه باشگاه شهروندي شهرداري اصفهان سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1398/10/10 1398/10/25 تمديد شده
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>