خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 41    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFP-026 آگهي فراخوان عمومي ارزيابي فني و مالي سامانه مكانيزه پيشگيري و رفع تخلفات شهري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/07/30 1399/08/12
فراخوان شناسايي افراد متخصص حوزه فناوري اطلاعات سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/07/12 1399/07/15
RFI-99-025 آگهي فراخوان عمومي شناسايي پيمانكار بهينه سازي موتور جستجو سامانه خدمات يكپارچه شهرسازي و درآمد سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/07/03 1399/08/03
RFI-99-024 آگهي فراخوان عمومي شناسايي پيمانكار سامانه جامع مديا سرور شوراي اسلامي شهر سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/07/03 1399/08/03
RFI-99-023 آگهي تمديد فراخوان شناسايي پيمانكار سيستم نگهداري و تعميرات ساختمان‌هاي شهرداري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/02/01 1399/02/31 تمديد شد
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>