خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 44    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
RFP-029 آگهي فرخوان عمومي ارزيابي فني و مالي وب سايت جامع گردشگري شهرداري اصفهان سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/09/08 1399/09/27 تمديد شد
RFP-028 آگهي فراخوان كيفي تامين سامانه پرداخت الكترونيكي عوارض خودرو سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/09/08 1399/09/17
RFI-99-027 تمديد آگهي فراخوان عمومي ارزيابي فني و مالي سامانه مكانيزه پيشگيري و رفع تخلفات شهري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/08/17 1399/08/27 تمديد شد
RFP-026 آگهي فراخوان عمومي ارزيابي فني و مالي سامانه مكانيزه پيشگيري و رفع تخلفات شهري سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/07/30 1399/08/12
فراخوان شناسايي افراد متخصص حوزه فناوري اطلاعات سازمان فاوا شهرداري اصفهان 1399/07/12 1399/07/15
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>