خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 71    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
103 فراخوان پژوهشي شماره 103 با عنوان: «بررسي مهمترين اولويت هاي محرك توسعه صنايع دستي اصفهان» مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/12/17 1400/01/19
102 فراخوان پژوهشي شماره 102 با عنوان: " بررسي مطالعات پشتيبان به منظور تدوين كدهاي رفتاري شهرداري اصفهان (فاز اول)" مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/12/16 1401/01/15 تا روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 تمديد شد.
101 فراخوان پژوهشي شماره 101 با عنوان: «بررسي ميزان فرسودگي شغلي و تأثير آن بر ميزان رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان سازمان آرامستان باغ رضوان» مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/12/09 1400/01/19
100 فراخوان پژوهشي شماره 100 با عنوان: «نظرسنجي و نيازسنجي از ذينفعان(شهروندان، ارباب رجوعان و...)سازمان آرامستان‌هاي شهرداري اصفهان» مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/12/09 1400/01/19
99 فراخوان پژوهشي شمارۀ 99 با عنوان: «بررسي تاثيرات نور و نورپردازي بر فضاي سبز و اكوسيستم شهر اصفهان» مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1399/12/06 1400/01/19 تا روز يكشنبه مورخ 1400/02/05 تمديد شد
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>