خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 85    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
117 فراخوان پژوهشي شماره 117 با عنوان:« تحليل و امكان سنجي استفاده از سيستم تشخيص موانع در خطوط قطار شهري اصفهان» مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/06/30 1400/07/17 تا روز سه‌شنبه مورخ 1400/07/27 تمديد شد
116 فراخوان پژوهشي شماره 116 با عنوان: " شناسايي وضعيت موجود و پيشنهاد سبك رهبري مناسب شهرداري اصفهان " مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/05/24 1400/06/21
115 فراخوان پژوهشي شماره 115 با عنوان: " مدل سازي فرايند ارزيابي و تحليل پيشنهادهاي پيمان خواهرخواندگي اصفهان با شهرهاي جهان" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/05/11 1400/06/01 تا روز چهارشنبه مورخ 1400/07/17 تمديد شد
114 فراخوان پژوهشي شماره 114 با عنوان: "مطالعه به منظور تدوين نظام نامه اجراي مهندسي ارزش در پروژه‌هاي عمراني شهرداري اصفهان" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/05/11 1400/05/31 تا روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 تمديد شد
113 فراخوان پژوهشي شماره 113 با عنوان: "مطالعه تاثيرات فرهنگي اجتماعي پياده راه چهارباغ عباسي (متفا)" مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري 1400/05/11 1400/05/31 تا روز سه شنبه مورخ 1400/06/02 تمديد شد
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>