خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 8386654 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد بخشي از عمليات حمل مصالح از مجتمع توليدي صفه و معدن پسماند به پروژه حلقه حفاظتي از كيلومتر 4الي 7 واقع در منطقه 15 شهرداري اصفهان را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
جهت مشاهده اسناد  مناقصه  اينجا  را كليك نماييد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
سازمان عمران شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/11/11 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/11