خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
شماره مناقصه 8360547 مرحله نوبت درج آگهی
موضوع
سازمان عمران شهرداري اصفهان در نظر دارد آرماتورمورد نياز خود در سايزهاي مختلف ساخت توليد كنندگان داخل كشور را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
مناقصه گذار
سازمان عمران شهرداري اصفهان
شرح مناقصه
جهت مشاهده اسناد  مناقصه  اينجا  را كليك نماييد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد
محل دریافت اسناد
سازمان عمران شهرداري اصفهان
آدرس ارسال اسناد
دریافت اسناد
مهلت دریافت اسناد 1399/10/30 مهلت ارسال اسناد تکمیل شده 1399/11/01