خدمات الکترونیک
ایستگاه های ثابت بازیافت
آدرس نوع ايستگاه منطقه
خيابان آيت الله زاهد مابين ميرداماد و طالقاني ثابت منطقه ۱
خيابان صائب سيار
خيابان ۵ رمضان-حدفاصل جامي و فروغي-روبروي شيريني گلاب سيار
خيابان شيخ بهائي-خيابان ابوذر-روبروي شيريني كاكائو سيار
خيابان فروغي جنب مادي بيد آبادي سيار
خيابان بهشتي روبروي مسجد لنبان سيار
خيابان امام خميني - جنب پاركقلمستان سيار منطقه ۲
خيابان رسالت سيار
خيابان كمال-جنب پارك كمال ثابت منطقه ۳
خيابان مشتاق اول-خيابانابوالحسني سيار
خيابان فردوسي-ابتدايخيابانمنوچهري سيار
خيابان گلزار سيار
خيابان بزرگمهر سيار
خيابان لاهور سيار منطقه ۴
خيابان پرديس سيار
خيابان زاينده رود سيار
خيابان جي-خيابان همدانيان-جنب گلخانه شهرداري ثابت
چهارراه توحيد-جلوتر از ايستگاه تاكسي سيار منطقه ۵
سپاهانشهر-بلوارغدير-نبش خيابان سبلان-بوستان سپاهان ثابت
 خيابان وحيد نرسيده به خاقاني سيار
خيابان شريعتي روبروي مسجد امام حسن عسكري سيار 
فلكه ارتش سيار
خيابان سهروردي-ابتداي خيابان رودكي سيار
خيابان هزار جريب –وروديخيابانشهيدخسرو پور سيار منطقه ۶
خيابان سعادت آباد–بعدازچهارراه فرايبورگ ثابت
كوي مسرور سيار
شهيد كشوري  سيار
خيابان چهار باغ نبش علامه اميني  سيار
خيابان آل محمد سيار منطقه ۷
خيابان اشراق سيار  
خيابان گلستان روبروي مخابرات سيار  
خيابان لاله-ابتداي خيابان فروردين ثابت
خيابان امام خميني ابتداي شهيد كاظمي سيار منطقه ۸
خيابان بهارستان - جنب شهر بازي ملك شهر سيار
خانه اصفهان-فلكه ماه فرخي-ابتداي خيابان ماه فرخي سيار
خيابان رباط روبروي درمانگاه مهديه سيار
ميدان نوبهار ثابت 
خيابان شهيد شهبازي ثابت
خيابان باهنر ثابت
خيابان ميرزا طاهر-ميدان سقاخانه ثابت منطقه ۹
ابتداي خيابان بهشت  سيار  
خيابان كهندژ روبروي خيابان الله اكبر  سيار
خيابان پروين-چهارراه شيخطوسي-جنب شهرداري منطقه ۱۰ سيار منطقه ۱۰
  خيابان سروش-ابتداي آل خجند
 ثابت 
خيابان سروش بعد از مسجد الغفور سيار 
هفت تير سيار
خيابان قدس سيار 
رهنان - ميدان ابوذر- نرسيده به ميدان امام حسين سيار منطقه ۱۱
خيابان امام خميني-اول شهرك كوثر سيار منطقه ۱۲
خيابان رباط سوم شهرك نگين سيار 
خيابان بهارستان  سيار 
ملك شهر-خيابان۱۷شهريور-جنب پارك ملت ثابت
بلواركشاورز-بعدازپمپبنزين-روبروي اداره برق سيار منطقه ۱۳
شهرك وليعصر-ابتداي خيابان علويه-جنب بيمارستان ميلاد سيار
روبروي خيابان جانبازان-ورودي سيمين سيار
خيابان شفق سيار
خيابان ملك الشعرا ثابت
غرفه جمع آوري پسماند الكترونيكي شهرك اميريه خيابان پنجم سيار
خيابان بعثت-ابتداي شهرك امام محمد باقر سيار منطقه ۱۴
خيابان محمد طاهر سيار
ايستگاه ثابت لاله ثابت
خيابان آل بويه سيار
خيابان اريسون سيار 
خيابان رجايي سيار 
خيابان جي شير سيار 
خيابان سلمان سيار 
ارغوانيه ساير 
eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.