خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1400/05/11 تاریخ درج اطلاعیه مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

شهرداري اصفهان در نظر دارد طرح مطالعاتي با عنوا