خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1400/02/01 تاریخ درج اطلاعیه سازمان فاوا شهرداري اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
ترازيابي درجه 1 شهر اصفهان
شرح اطلاعیه

آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار 

با توجه به اينكه شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت تكميل بانك اطلاعاتي خود نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد شرايط درخصوص  " ترازيابي درجه 1 شهر اصفهان " از طريق دعوت به ارسال اطلاعات توانمندي‌ها ، سوابق و پيشنهادات اقدام نمايد:

لذا اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه سامانه مذكور داراي قابليت‌هاي انجام برخط عمليات و داراي تجربه و نمونه كارهاي موفق و بستر آماده به كار مي‌باشند؛ دعوت ميشود در صورت تمايل با مراجعه به  بخش فراخوان سايت سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) شهرداري اصفهان به نشاني  ict.isfahanold.ir، نسبت به اخذ  سند فراخوان  مربوطه اقدام و پس از تكميل به همراه اسناد و مدارك خواسته شده، حداكثر تا پايان وقت اداري روز  دوشنبه مورخ 1400/02/13 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري اصفهان، واحد بازرگاني ارسال نمايند.  

سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
78