خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1399/12/17 تاریخ درج اطلاعیه مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

شهرداري اصفهان در نظر دارد با بهره­‌گيري از مجريان توانمند پژوهشي، طرح مطالعاتي با عنوان "  بررسي مهمترين اولويت‌هاي محرك توسعۀ صنايع دستي اصفهان " را بر اساس RFPپيوست به فراخوان گذارد. بر اين اساس خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت تمايل پيشنهادهاي مربوطه صرفاً در قالب پاكت الف‏- شامل: 1‏- مدارك مربوط به اطلاعات  و تعهدات حقوقي 2‏- مدارك مربوط به توان مديريتي و اجرايي 3‏- مدارك مربوط به توان فني (تعريف پروژه تخصص مورد نياز­، زمان بندي انجام پژوهش و ساختار تيم اجرايي­) كه جزئيات فراخوان و راهنماي نحوه ارائه پيشنهاد در سايت" my.isfahan.ir"  بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ در قسمت فراخوان طرح‌هاي پژوهشي قرار دارد، حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 19‏/1‏/1400 تكميل و به مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول كيفيت هزينه  QCBS  است. لازم به ذكر است پاكت ب‏- شامل تحليل هاي مالي در اين مرحله دريافت نمي گردد و پس از ارزيابي فني، در صورت كسب حد نصاب فني پيشنهاد مالي دريافت خواهد شد.

نكته : شهرداري اصفهان در رد و قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد .

تلفن 32344661‏-031  نمابر: 32344013‏-031     پست الكترونيكي : pajoohesh@isfahan.ir

آدرس: اصفهان خيابان آيت ا...طيب‏- معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني دبيرخانه كد پستي 47411‏-81367

نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
152