خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1399/12/14 تاریخ درج اطلاعیه سازمان فاوا شهرداري اصفهان منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
باز طراحي شبكه فيبرنوري شهري
شرح اطلاعیه

فراخوان شناسايي پيمانكار 

شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت تكميل بانك اطلاعاتي خود نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد شرايط درخصوص " باز طراحي شبكه فيبر نوري شهري " از طريق دعوت به ارسال اطلاعات توانمندي‌ها ، سوابق و پيشنهادات اقدام نمايد:

لذا اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه سامانه مذكور داراي قابليت‌هاي انجام برخط عمليات و داراي تجربه و نمونه كارهاي موفق و بستر آماده به كار مي‌باشند؛ دعوت ميشود در صورت تمايل با مراجعه به  بخش فراخوان سايت سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) شهرداري اصفهان به نشاني  ict.isfahanold.ir، نسبت به اخذ  سند فراخوان  مربوطه اقدام و پس از تكميل به همراه اسناد و مدارك خواسته شده، حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1399/12/28 به نشاني اصفهان، بلوار آئينه خانه، ابتداي بن بست سپيده، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري اصفهان، واحد بازرگاني ارسال نمايند.
 
سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان 
نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
58