خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان
1399/12/09 تاریخ درج اطلاعیه مديريت پژوهش،خلاقيت و فناوري‌هاي نوين شهرداري منبع اطلاعیه
خلاصه اطلاعیه
.
شرح اطلاعیه

شهرداري اصفهان در نظر دارد با بهره­‌گيري از مجريان توانمند پژوهشي، طرح مطالعاتي با عنوان "نظرسنجي و نيازسنجي از ذينفعان(شهروندان، ارباب رجوعان و...)سازمان آرامستان‌هاي شهرداري اصفهان" را بر اساس RFPپيوست به فراخوان گذارد. بر اين اساس خواهشمند است دستور فرمائيد در صورت تمايل پيشنهادهاي مربوطه صرفاً در قالب پاكت الف‏- شامل: 1‏- مدارك مربوط به اطلاعات  و تعهدات حقوقي 2‏- مدارك مربوط به توان مديريتي و اجرايي 3‏- مدارك مربوط به توان فني (تعريف پروژه تخصص مورد نياز­، زمان بندي انجام پژوهش و ساختار تيم اجرايي­) كه جزئيات فراخوان و راهنماي نحوه ارائه پيشنهاد در سايت" my.isfahan.ir"  بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ در قسمت فراخوان طرح‌هاي پژوهشي قرار دارد، حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 19‏/1‏/1400 تكميل و به مديريت پژوهش، خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول كيفيت هزينه  QCBS  است. لازم به ذكر است پاكت ب‏- شامل تحليل هاي مالي در اين مرحله دريافت نمي گردد و پس از ارزيابي فني، در صورت كسب حد نصاب فني پيشنهاد مالي دريافت خواهد شد.

نكته : شهرداري اصفهان در رد و قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد .

 لازم به ذكر است تمامي مستندات پاكت الف به صورت فايلCD در پاكت ارسالي قرار گرفته و مستندات فيزيكي در تمام صفحات مهمور و امضاء گردد.
 
دانلود RFP نظر‌سنجي و نيازسنجي 

تلفن 32344661‏-031  نمابر: 32344013‏-031     پست الكترونيكي : pajoohesh@isfahan.ir

آدرس: اصفهان خيابان آيت ا...طيب‏- معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني دبيرخانه كد پستي 47411‏-81367

نویسنده اطلاعیه
تعداد نمایش
79