درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
آمارنامه شهر اصفهان

     تعاریف و مفاهیم

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی: معیار سنجش تغییرات متوسط قیمت تعداد معینی از کالاها و خدمات مورد مصرف خانوار نسبت به  سال پایه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نامیده می شود. شاخصی که بدین گونه به دست می‌آید، صرفاً تغییراتی را که در اثر تغییر قیمت در هزینه‌ی زندگی پدید می‌آید، می­سنجد.

ضریب اهمیت: سهمی که هر کالا یا خدمت در مجموع هزینه‌ی خانوار در یک مقطع زمانی مشخص، دارا است، ضریب اهمیت نامیده می‌شود. این ضریب، مهمترین ضابطه‌ی انتخاب کالاها و خدمات برای شاخص‌های مختلف است.

طبقه‌بندی در گروه‌های کالاها و خدمات: طبقه‌بندی کالاها و خدمات شاخص‌های قیمت، براساس ماهیت آنها و طبقه‌بندی‌های بین‌المللی و نیاز‌های ملی انجام گرفته است، ولی مبنای کلی، همان طبقه‌بندی پیشنهادی سازمان ملل (S.N.A برای خرده‌فروشی و S.I.T.C برای عمده‌فروشی) می‌باشد که بنا به ملاحظات اقتصاد ایران، تغییراتی در آن داده شده است.

در این طبقه‌بندی‌ها، کالاها و خدمات به چند گروه بزرگ تقسیم می‌شوند که هر یک از آنها چندین زیر گروه دارند، گروه‌های بزرگ را، گروه‌های اصلی و زیر گروه‌های آنها را گروه‌های فرعی کالاها و خدمات می‌نامند.

سال پایه: سال پایه سال معین و ثابتی است که درصد تغییرات شاخص نسبت به آن سنجیده می‌شود و شاخص آن برابر 100 است و غالباً  ضرایب اهمیت مربوط به آن سال، در تهیه شاخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 
شاخص های قیمت
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 716525 تعداد کاربران بر خط 18 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال