درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
آمارنامه شهر اصفهان

تعاریف و مفاهیم

ساختمان : فضایی است محصور، ثابت و مستقل که تمام یا قسمتی از آن مسقف بوده و برای سکونت و یا فعالیت اقتصادی ساخته شده است. به شرط آن که مساحت زیر بنای قسمت مسقف حداقل 4 متر مربع باشد.

مساحت زمین : عبارت است از مساحت قطعه زمین ملکی که ساختمان در آن ایجاد یا تجدید بنا شود.

سطح کل زیر بنای طبقات: عبارت است از مجموع سطح زیربنای کلیه طبقات اعم از زیر زمین، طبقه­ ی همکف، نیم طبقه، طبقه­ ی اول و بقیه­ ی طبقات.

واحد مسکونی معمولی: فضایی است مشتمل بر حداقل یک اتاق و معمولا یک آشپزخانه و یک توالت که تمام یا قسمتی از ساختمان را تشکیل می­دهد.

مساحت عرصه : مساحت محاسبه شده بر اساس ابعاد مندرج در سند مالکیت رسمی و یا سایر مدارک قانونی و ثبتی.

متراژ زیر بنا: مساحت ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان در یک قطعه مالکیت.

اتاق: فضایی مستقل در داخل واحد مسکونی است که حداقل 4 متر مربع مساحت و 2 متر ارتفاع داشته باشد.

طرح تفصیلی: شامل راهبردهای توسعه شهر، ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی شهر می­گردد که به عنوان سند مرجع اجرای ضوابط ملاک عمل مدیریت شهرداری برای صدور مجوزهای لازم در زمینه اقدامات ساختمانی و شهرسازی می­باشد.

پروانه ساختمانی : مجوز احداث ساختمان که بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر توسط شهرداری صادر می­گردد.

کاربری: نوع استفاده یا بهره وری از یک قطعه مالکیت یا ساختمان سازگار با بافت بصورت موقت یا دائم محل، ترکیبهای غالب و مهم کاربری، مسکونی- تجاری- خدمات عمومی می باشند که بر اساس نیاز محدوده­ ی محله­ ای، منطقه ­ای و یا شهری پیرو مطالعات آماری برنامه ریزی و پژوهش علوم شهرسازی تعریف می­گردد.

بافت فرسوده:منظور کاهش یا فقدان کارایی و شرایط زیست پذیری و ایمنی یک بافت نسبت به سایر بافت­های شهری است که شامل موارد زیر می­باشد: الف) بافت دارای میراث تاریخی: در بردارنده­ ی آثار بجای مانده از گذشته و جایگزین ناپذیر. ب) بافت فاقد میراث تاریخی: در محدوده قانونی شهر قرار دارد و دارای مالکیت رسمی و قانونی است، اما از لحاظ استحکام و ایمنی دچار کمبود می­باشد. ج) بافت حاشیه­ ای (سکونتگاه­های غیر رسمی): بیشتر در حاشیه­ ی شهرها و کلانشهرها قرار دارند و خارج از برنامه رسمی شکل گرفته­ اند.

مسکن و ساختمان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 19 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 716541 تعداد کاربران بر خط 15 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال