خدمات الکترونیک
ثبــت پیشنهاد

ویرایش پیشنهاد
شهروند محترم قبل از ثبت پیشنهاد خود لطفا مطالب بند الف و ب را به دقت مطالعه فرمایید.
« هرجماعتی که به مشورت و همفکری با یکدیگر پرداختند به کمال مطلوب رسیدند»           حضرت علی (‌ع)
 
     نظام پیشنهادها شهرداری اصفهان یک نظام مدون برای به کارگیری ایده ها و نظرات مدیران و کارکنان و شهروندان برای بهبود فعالیتهای شهرداری است و براساس مشورت و تبادل نظر بین کارمندان و مدیران و شهروندان می باشد که به صورت ابزاری بین لایه های هرم قدرت درنظر گرفته می شود تا انگیزه بهبود و تحول در همه افراد سازمان فراگیر شده و عملکرد و وضعیت سازمان بهبود یابد.
 
      براین اساس کلیه کارکنان و شهروندان می توانند پیشنهادها ، ایده­ها، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع مشکلات و نارسائیهای موجود در روند کارهای شهرداری اصفهان ارائه دهند. نظام پیشنهادها در واقع تجلی‌گاه ابتکارات و خلاقیتهای فردی و گروهی در بین کارکنان و شهروندان برای به وجودآوردن وگسترش روحیه مشارکت در میان آنان در جهت ایجاد پویایی و بهبود فرآیند و کیفیت ارائه خدمات است.
 
 الف) تعریف پیشنهاد:
 
هر نوع ایده، ابتکار، نظر و راهکار که عملی و کارا باشد و در راستای بهبود فعالیتها و فرایندهای انجام کار ، ارتقای بهره وری و کیفیت، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، افزایش ایمنی و سلامت، افزایش رضایتمندی کارکنان و مراجعین که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با وظایف شهرداری اصفهان مرتبط باشد پیشنهاد تلقی می شود. در واقع پیشنهاد زمانی به وجود می آید که ایده ای بیان شده و نیاز به بهتر و آسان تر شدن در آن احساس می شود.به عبارتی،‌پیشنهاد رویکرد اصلاحی دارد.

 
ب)موضوعاتی که پیشنهاد تلقی نمیشود :
 
1.شکایتها یا تقاضاها از افراد و واحدها
2.موضوعاتی که قبلا توسط شخص دیگری پیشنهاد شده و یا به اجرا درآمده یا در دست اجرا می باشد .
3.موضوعات بی ربط با مسایل و فعالیتهای شهرداری اصفهان
4.پیشنهادهای مبهم یا بیان بدیهیات
5.بیان مشکل بدون ارائه راه حل
6.پیشنهادی که اجرای آن مقرون به صرفه نبوده و از لحاظ عملی قابل اجرا نباشد.
7.با قوانین جاری در تضاد باشد.
8.موارد اجرایی که می بایست توسط شهرداری منطقه انجام و اطلاع رسانی شود(موارد 137).
eservice.isfahan.irکلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.