درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان
آمارنامه شهر اصفهان

تعاریف و مفاهیم

 

هزینه: ارزش پولی کالاهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار، به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به دیگران، هزینه نامیده می‌شود.

هزینه ناخالص: عبارت است از هزینه‌ی خانوار بدون در نظر گرفتن فروش دست دوم کالاها.

هزینه خالص: عبارت است از هزینه‌ی ناخالص منهای فروش دست دوم کالاها.

درآمد: کلیه‌ی وجوه و ارزش کالاهایی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایه‌ی به کار افتاده و یا از طریق منابع دیگر (حقوق بازنشستگی، درآمدهای اتفاقی و نظایر آن) در زمان آماری مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد. در این طرح، انواع درآمد خالص به شرح زیر است:

درآمد مزد و حقوق بگیری بخش عمومی/ بخش خصوصی، بخش تعاونی: درآمد کلیه‌ی اعضای شاغل مزد و حقوق‌بگیر خانوار در بخش عمومی/ بخش خصوصی / بخش تعاونی است که شامل دریافتی‌های مستمر و غیرمستمر پولی و غیرپولی آنان پس از کسر مالیات و بازنشستگی می‌باشد.

درآمد مشاغل آزاد کشاورزی: درآمد افرادی از خانوار که در بخش کشاورزی به صورت کارفرما و یا کارکن مستقل کار می‌کنند، پس از کسر هزینه‌های شغلی، به عنوان درآمد مشاغل آزاد کشاورزی تلقی شده است. هزینه‌های شغلی شامل مزد و حقوق پرداختی، هزینه‌ی مواد اولیه، ابزار بی‌دوام، استهلاک، سایر هزینه‌های تولید و همچنین مالیات شغلی می‌باشد.

درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزی: درآمد  افرادی از خانوار که به صورت کارفرما یا کارکن مستقل، در مشاغل آزاد غیرکشاورزی به کار اشتغال دارند، پس از کسر هزینه‌های شغلی، به عنوان درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزی منظور شده است.

درآمدهای متفرقه: کلیه‌ی وجوه و ارزش کالاهایی است که خانوار به غیر از اشتغال اعضای خود دریافت کرده است، مانند درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار در خانه، حقوق‌بازنشستگی، درآمد مستغلات، سود ‌سرمایه‌گذاری، کمک‌های دریافتی از سازمان‌های اجتماعی و مؤسسات خیریه.

هزینه و درآمد خانوار
تعداد بازدیدکنندگان امروز 22 تعداد کل بازدیدکنندگان درگاه تا امروز 716544 تعداد کاربران بر خط 17 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری اصفهان می باشد.
ارتباط با مسئولین پرتال